Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Droomland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Droomland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Droomland verstrekt. Stichting Droomland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Stichting Droomland GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Droomland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Droomland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Stichting Droomland GEGEVENS BEWAART

Stichting Droomland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Droomland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website.

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Droomland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Droomland bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Stichting Droomland te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Stichting Droomland heeft hier geen invloed op.

Stichting Droomland heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Droomland

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Stichting Droomland

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Droomland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Droomland maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Droomland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Droomland op via

info@droomlandzoetermeer.nl. droomlandzoetermeer.nl is een website van Stichting Droomland

Stichting Droomland is

als volgt te bereiken:

Postadres: Puttershoekstraat 68 2729 HS Zoetermeer

Vestigingsadres: Puttershoekstraat 68 2729 HS Zoetermeer

Telefoon: 079-5937740

E-mailadres: info@droomlandzoetermeer.nl