Beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

1. Wij zorgen er als ouders/familieleden voor dat de bewoners voldoende begeleiding en zorg ontvangen in hun dagelijkse leven, waardoor zij veilig en beschermd kunnen wonen.

2. Door de aangeboden begeleiding en dagelijkse zorg, kunnen de bewoners proberen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden binnen de mogelijkheden van hun handicap en blijven zo zoveel mogelijk de regie houden over hun directe leefomgeving.

3. Ouders/familieleden, i.c. het bestuur, houden de vinger aan de pols voor wat betreft de aanschaf van grote gebruiksvoorwerpen, onderhoud van de algemene ruimte en de tuin.

4. Ook houdt het bestuur regelmatig overleg met de begeleiding of er knelpunten zijn en hoe deze op te lossen.

5. Dit zijn al jaren de pijlers van St. Droomland en het functioneert nog steeds naar behoren.